استارت آپ ها

خانه خلاق “ب” به عنوان نخستین شتابدهنده ی غیرمتمرکز حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی و گردشگری، هم در غالب سیکلهای شتابدهی و هم به صورت ازاد پذیرای ایده های استارت آپی از مرحله ایده خام تا خروج از دوره ی شتابدهی خواهد بود.

این شتابدهی با تمرکز بر ظرفیت های فضای مجازی و بر بستر فلسفه ی اصلی خانه که در قالب 7M بیان شده است تحقق خواهد یافت.

 

دانلود کاربرگ درخواست خدمات

دانلود کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار

درخواست خدمات

مشخصات فردی(ضروری)
لطفاً یک مقدار از 10 تا 10 وارد نمایید.

مشخصات اعضای تیم

اعضا

اطلاعات تماس

آدرس

درخواست خدمات

انتخاب خدمات(ضروری)

کاربـرگ درخواسـت پذیــرش و استقــرار

منظور از نام هسته، نام پیشنهادی شرکتی که در آینده ثبت خواهد شد است .

نکات راهنما

  • هدف از طرح سوالات این پرسشنامه تصریح دیدگاه واقعی واحد های نوپا از جزئیات ایده کاری و موضوعات کسب و کار انتخابی مد نظر می باشد، لذا توجه به این نکته در هنگام پاسخگویی توصیه میگردد.
  • لطفا اطلاعات مورد نظر را در محل های مشخص شده تکمیل نمایید.
  • کامنت هایی به منظر راهنمایی شما در تکمیل این فرم در حاشیه سمت راست اضاف شده است. لطفا در تکمیل فرم به محتوای این کامنت ها دقت نمایید.

معرفی هسته اصلی فناوری

اطلاعات عمومی هسته فناوری

اعضای اصلی ( موسسان) هسته فناوری

مشخصات اعضا
نوع همکاری(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)
مشخصات اعضا
نوع همکاری(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)
مشخصات اعضا
نوع همکاری(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)
مشخصات اعضا
نوع همکاری(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)
مشخصات اعضا
نوع همکاری(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)

همکاران پیش بینی شده هسته فناوری

مشخصات
نوع همکاری(ضروری)
مشخصات
نوع همکاری(ضروری)
مشخصات
نوع همکاری(ضروری)

سوابق تحقیقاتی گروه همکاران اصلی هسته در ارتباط با موضوع کاری

نام
نوع همکاری(ضروری)
نام
نوع همکاری(ضروری)
نام
نوع همکاری(ضروری)

تجریه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل بازار (مشتریان) و صنعت (رقبا)

تجزیه و تحلیل مالی

برنامه کاری هسته

نوع خدمات درخواستی

خدمات پایه
خدمات تخصصی