درباره

خانه خلاق و نوآوری « ب » 

خانه خلاق و نوآوری “ب” شتابدهنده نامتمرکز صنایع دستی با نشان تجاری “ب” خانه خلاق و نوآوری “ب” کانون فعالان صنایع دستی و نگارگری و صنایع خلاق است. خانه خلاق و نوآوری “ب”  فعالیت های خود را با ایجاد خانه صادرات “ب” ، خانه طراحی “ب”، خانه آموزش “ب” ، نمایشگاه آثار فاخر هنری و صنایع دستی، فضای کار اشتراکی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، کتابخانه تخصصی صنایع دستی در راستای ایجاد پاتوقی فرهنگی برای علاقه مندان به توسعه کسب و کار و کارآفرینی و یجاد اشتغال پایدار در صنایع خلاق، شروع کرده است.