گعده های ایده پردازی  هنرمندان

از سالهای دور جریان ها و نوآوری های هنری از دل حلقه های گفتگو و ایده پردازی میان هنرمندان زاییده شده است.

خانه خلاق”ب”، به سنت محافل هنری و فرهنگی توجه ویژه دارد و پذیرای حلقه های دوستانه ی هنرمندان دررشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی ست.