فضای کار اشتراکی خانه خلاق «ب»

فضای کار اشتراکی خانه خلاق «ب»، با اینکه در مرکز شهر تهران از مزیت دسترسی ۳ دقیقه‌ای به متروی انقلاب، ۲دقیقه‌ای به ایستگاه BRT، و یک دقیقه‌ای به پایانه‌ی اتوبوس‌رانی کاوه، برخوردار است، اما این امکان را به شما میدهد که لذت کار کردن در یک خانه تاریخی، با حیاط و ایوانی باصفا، اتاق هایی چشم نواز ، و میزهایی پشت پنجره های چوبی آبی فیروزه‌ای را، به دور از هیاهوی شهر  تجربه کنید.
فضای خانه خلاق«ب» با طراحی منحصر به فردش، نه تنها حس آرامش به شما میدهد بلکه ذهن را خلاق و کارایی را بیشتر میکند.