برگزاری نشست و رویداد

یکی از اولویت های خانه خلاق “ب”  برگزاری نشست های صمیمی و برنامه ریزی رویداد های متفاوت و جذاب است.

از رویدادهای متناسب با موضوع روز و مناسبتهای آیینی و مراسمات سنتی ایرانی، فراهم آوردن فضای ورک شاپ و پرزنت محصولات برای هنرمندان، معرفی صنایع دستی رو به منسوخ شدن یا فراموش شده و استفاده از فضای زیبا جهت تولید محتوا برای تیم های خلاق،  تا رویداد ها و نشست های تخصصی رشته های مختلف صنایع خلاق، و برگزاری میزهای تخصصی این حوزه.